آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود جزوه کمک اموزشی دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

جزوه کمک اموزشی دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻦ وزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ

دسته بندی کتاب ، مقاله و جزوه
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

جزوه کمک اموزشی دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 

 

 

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ

اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻦ وزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 

درس اول: ﺟﻠﻮه ﻫﺎیﺣﮑﻤﺖ  ﺮ ﺗﺪﺑﯿر  ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ  ﺮ ﻣﺪﺑ ز ا د ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮ و ﺣﮑﻤﺖ  ن ﺗﺪﺑﯿﺮدرﺟﻬﺎ)ﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳ(  1 ص، اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺗﺤﻘﯿﻖ 3  ا

1 ـ اﺑﺘﺪ ﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ی ﺣﻀﺮت ﻋﻠ)ع(ا ر ر ﮐﻪ د ﺑ ﺨ ﺪ ، ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻮاﻧﯿ و ﺪ ﭘﺲ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧ ز را ا آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ.

ا ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ر ز ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ا و ، آﻓﺮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی آﻣﺎده   ﭘﯿﺶﺳ ﺎﺧﺘﻪ ای اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ز ا ز ﮐﺎر ﺧﺎﻟﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ا را وی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ﺪ ﺗﻘﻠﯿ ﺪ ، آﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ                                                          و(ر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮدات د ف ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺪ          

 نوع فایل:Pdf

سایز:1.10 MB 

تعداد صفحه:13

مشاهده کامـل مطلب

منبع : نابترین فایلها

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۲:۴۸ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

بازدیـد : ۱۲

درآمـد : ۰ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۶۸ درآمـد کاربران : ۲۹۰۳۷۰ مجموع بازدید : ۱۴۲۹۸۰
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی