آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود آموزش

آموزش

مقدمه در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیلة کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است

دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144

آموزش

فهرست مطالب

فصل اول.. 5

طرح تحقیق.. 5

مقدمه. 6

طرح موضوع و بیان مسأله. 7

اهداف تحقیق.. 10

هدف‌های ویژه: 11

سؤال‌های تحقیق.. 11

سؤال کلی: 11

سؤال‌های ویژه: 11

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 12

تعریف واژه‌ها و متغیرها 13

فصل دوم. 16

ادبیات پژوهش.... 16

مقدمه. 17

کلیاتی در زمینة آموزش.... 18

تعریف آموزش.... 18

مزایای آموزش.... 19

دلایل منطقی برای آموزش.... 21

- منحصر به فرد بودن هر موقعیت.. 21

- تغییرات شغلی.. 21

- قوانین و مقررات دولت.. 22

اهداف آموزش.... 22

ضرورت آموزش کارکنان.. 23

انواع آموزش.... 23

- آموزش قبل از خدمت.. 24

- آموزش بدو ورود. 24

- آموزش ضمن خدمت.. 24

مشکلات آموزش.... 24

مفهوم نیاز. 26

1. نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح.. 27

2. نیاز به عنوان نوعی عیب و نقصان.. 27

3. نیاز به عنوان فاصله بین وضع مطلوب و وضع موجود. 27

جمع‌بندی تعاریف ارائه شده دربارة نیاز. 28

طبقه‌بندی نیازها 29

نیاز آموزشی.. 33

منابع نیازهای آموزشی.. 34

نیازسنجی آموزشی.. 34

اهداف نیازسنجی.. 36

اصول نیازسنجی.. 40

انواع نیازسنجی.. 44

الگوهای نیازسنجی آموزشی.. 46

الگوی پی. دی. کا(P.D.K) 47

الگو‌ی نیازسنجی جهانی.. 48

الگوی نیازسنجی هوستون.. 48

الگوی کلاین.. 49

الگو‌ی بورتون و مریل.. 49

الگوی نیازسنجی در سطح مدارس متوسطه. 49

الگوی نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشی.. 50

الگوی تحلیل وظیفه. 50

مدل سه بعدی: کافمن، کوریگان و جانسون.. 50

الگوی نیازسنجی آموزشی کارکنان در سطح منطقه آموزشی.. 51

فنون نیازسنجی آموزشی.. 52

آموزش و پرورش و اهداف آن.. 60

مدیریت مدارس.... 63

الف. وظایف پرورشی – آموزشی.. 64

پیشینة تحقیق.. 66

جمع‌بندی: 74

فصل سوم. 76

روش تحقیق.. 76

مقدمه. 77

روش تحقیق.. 77

جامعه مورد مطالعه. 77

نمونه‌ و روش نمونه‌گیری.. 78

ابزار گردآوری اطلاعات.. 78

اعتبار سنجی ابزار تحقیق.. 78

شیوة تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

فصل‌ چهارم. 80

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 80

مقدمه. 81

توصیف آماری نمونه مورد تحقیق به تفکیک مدرک تحصیلی، منطقه آموزشی و جنسیت   84

جدول 4-1. توزیع مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی، منطقه آموزشی و جنسیت.. 84

جدول 4-2. درصد توزیع مدیران براساس مدرک تحصیلی.. 84

جدول4-3. درصد توزیع مدیران براساس مناطق آموزشی کرج. 85

جدول4-4.درصد توزیع مدیران براساس جنسیت.. 85

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 1.. 85

جدول 4-5. فراوانی و درصد پاسخ‌های داده شده به گویه‌های شماره 1 الی 5.. 85

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 2.. 87

جدول 4-6. فراوانی و درصد پاسخ‌های داده شده به گویه‌های شماره 6 الی 10.. 87

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 3.. 89

جدول 4-7. فراوانی و درصد پاسخ‌های داده شده به گویه‌های شماره 11الی 15.. 89

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 4.. 91

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینه سؤال پژوهشی شماره 5.. 93

جدول 4-9. فراوانی و درصد پاسخ‌های داده شده به گویه‌های شماره 120الی 23.. 93

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 6.. 96

جدول 4-10. فراوانی و درصد پاسخ‌های داده شده به گویه‌های شماره 24 الی 28.. 96

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی.. 98

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه برنامه‌ریزی درسی: 98

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة امور دانش‌آموزان.. 100

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه امور کارکنان آموزشی.. 100

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة ارتباط مدرسه و جامعه. 101

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة تجهیزات و تسهیلات.. 102

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة اداری و مالی.. 104

میانگین پاسخ به هر یک از سؤال‌های تحقیق.. 104

جدول 4-17 میانگین پاسخ به هر یک از سؤال‌های تحقیق.. 106

نمودار 4-1. نمایش دیداری میانگین متغیرها 107

مقایسة میانگین سؤال‌های تحقیق.. 108

جدول 4-18. سطوح معنی‌داری به‌دست‌آمده از آزمون یک نمونه‌ای Kolmogorov-Smirnov. 108

جدول 4-19. مقایسة میانگین سؤال اول تحقیق  با پنج سؤال دیگر تحقیق.. 108

جدول 4-20. مقایسة میانگین سؤال دوم تحقیق با سؤال‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم  109

جدول 4-21. مقایسة میانگین سؤال سوم تحقیق با سؤال‌های چهارم، پنجم و ششم. 109

جدول 4-22. مقایسة میانگین سؤال چهارم با پنجم و چهارم با ششم و پنجم با ششم  110

مقایسة نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج با تأکید بر جنسیت، مناطق آموزشی و مدرک تحصیلی. 111

جدول 4-23. نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج با تأکید برجنسیت   112

جدول 4-24. نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج با تأکید بر مناطق آموزشی.. 113

جدول 4-25. نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج با تأکید مدارک تحصیلی.. 116

فصل پنجم. 118

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات.. 118

مقدمه. 119

بحث و نتیجه‌گیری.. 119

محدودیت‌ها 136

پیشنهادها 136

منابع. 137

مشاهده کامـل مطلب

منبع : نابترین فایلها

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۲:۰۴ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

بازدیـد : ۱۱

درآمـد : ۳ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۶ تعداد وبلاگ ها : ۵۰ تعداد مطالب : ۴۵۶۹ درآمـد کاربران : ۲۸۰۹۸۰ مجموع بازدید : ۱۳۸۱۸۵
۵۹ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی