آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین جو خدمات (از دیدگاه بومی و غیربومی)، بازاریابی رابطه مند و هوش اجتماعی

مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین جو خدمات (از دیدگاه بومی و غیربومی)، بازاریابی رابطه مند و هوش اجتماعی چکیده هدف از این پایان نامه این بود که آَشکار سازد آیا میان جو خدمات (از دیدگاه بومی و غیربومی) و بازاریابی رابطه مند رابطه وجود دارد و هوش اجتماعی تا چه اندازه قادر است روابط بین جو خدمات و بازاریابی رابطه مند را میانجی گری نماید در یک مطالعه توصیفی به منظور تدارک یک مدل معادلات ساختاری 267 نفر از کارکنان و مشتریان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از
دسته بندی بازاریابی و امور مالی
بازدید ها 10
فرمت فایل docx
حجم فایل 4868 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 194

فروشنده فایل

کد کاربری 4723 تمام فایل ها

چکیده:

هدف از این پایان نامه این بود که آَشکار سازد آیا میان جو خدمات (از دیدگاه بومی و غیربومی) و بازاریابی رابطه مند رابطه وجود دارد و هوش اجتماعی تا چه اندازه قادر است روابط بین جو خدمات و بازاریابی رابطه مند را میانجی گری نماید. در یک مطالعه توصیفی به منظور تدارک یک مدل معادلات ساختاری 267 نفر از کارکنان و مشتریان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از طریق صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

در این مطالعه از یک طرح تحقیق کمی، توصیفی و همبستگی بر مبنای مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق عبارتند از همه کارکنان و مشتریان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (بیمارستان­های امام رضا (ع)، بیمارستان امام علی (ع) و زایشگاه بنت الهدی) بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه­ای حجم نمونه ای برابر با 278 کارمند و مشتری انتخاب شدند.

در این مطالعه جو خدمات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جو خدمات برگرفته از مقیاس نورالیز و واهاب (2008) ارزیابی شد، بازاریابی رابطه مند از طریق پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی رابطه مند برگرفته از مقیاس سین و همکاران (2002) و هوش اجتماعی از طریق مقیاس استاندارد سیلورا، مارتینوسن و دال (2001) مورد ارزیابی قرار گرفت. روش­های تحلیل داده های به کارگرفته شده در این تحقیق عبارتند از: روش های توصیفی و استنباطی از قبیل: جداول توزیع فراوانی، درصدها، میانگین، انحراف معیار، مدل معادلات ساختاری، آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه‌گیری مکرر و t-test تک نمونه‌ای. نتایج نشان داد که بین جو خدمات و بازاریابی رابطه مند در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد رابطه معنادار وجود ندارد و آزمون مدل معادلات ساختاری آشکار ساخت که هوش اجتماعی در روابط میان جو خدمات و بازاریابی رابطه مند نقش میانجی گری ندارد و مدل تحقیق دارای برازش مناسبی نیست. همچنین، نتایج حاکی از آن است که جو خدمات و زیر مقیاس هایش از دیدگاه کارکنان بومی و غیر بومی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد نا مطلوب است و بین دیدگاه دو گروه کارکنان بومی و غیر بومی در مورد وضعیت جو خدمات تفاوت معناداری وجود دارد. در حالی که، نتایج نشان داد بازاریابی رابطه مند و زیرمقیاس هایش از دیدگاه مشتریان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد مطلوب است و وضعیت هوش اجتماعی و زیرمقیاس هایش در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد مطلوب است.

یافته­های مطالعه حاضر پیشنهاد می­دهد که روابط میان جو خدمات و بازاریابی رابطه مند می­تواند به طور دقیق­تر و جامع تر از طریق نقش میانجی هوش اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

جو خدماتبازاریابی رابطه مندهوش اجتماعیمدل معادلات ساختاریدانشگاه علوم پزشکی بجنورد
مشاهده کامـل مطلب

منبع : سلیو

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۷:۱۷ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

بازدیـد : ۱۴

درآمـد : ۱۵ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۸۶ درآمـد کاربران : ۲۹۱۱۸۰ مجموع بازدید : ۱۴۳۴۷۰
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی