آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق چکیده این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آمادگی شرکت نفت و گاز شرق به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت نفت و گاز شرق که یکی از شرکت های فرعی شرکت نفت و گاز شرق است، صورت گرفته است در تحقیق حاضر سعی گردیده است پنج مولفه (شامل آمادگی مدیریتی، فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی، زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و قابلیت های نیروی انسانی) در ارتباط با پیاد
دسته بندی بازاریابی و امور مالی
بازدید ها 31
فرمت فایل docx
حجم فایل 4087 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 149

فروشنده فایل

کد کاربری 4723 تمام فایل ها

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آمادگی شرکت نفت و گاز شرق به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت نفت و گاز شرق که یکی از شرکت های فرعی شرکت نفت و گاز شرق است، صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده است پنج مولفه (شامل آمادگی مدیریتی، فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی، زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و قابلیت های نیروی انسانی) در ارتباط با پیاده سازی مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گیرند.جامعه آماری شامل تمامی مجموعه کارکنان اعم از مدیران، مسئولین، کارشناسان و سایر کارکنان شاغل در شرکت نفت و گاز شرق و روش نمونه گیری این پژوهش برمبنای شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی با طبقه‌بندی می باشد که از طریق طراحی پرسشنامه در قالب 38 سوال اقدام به جمع آوری اطلاعات به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و براساس طیف 5 گزینه لیکرت در قالب 5 فرضیه اصلی به این صورت تبیین گردیده است که :»آیا بین پنج مولفه ذکر شده در بالا با پیاده سازی مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟»

تحلیل داده ها در دو قسمت صورت گرفت در بخش اول، داده‌های برخواسته از وضعیت و دیدگاه نمونه انتخابی در ارزیابی شاخص‌ها و مؤلفه‌های آمادگی برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش با توسل به آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت؛ که برای این منظور به تنظیم جداول توزیع فراوانی، برآورد معیارهای مرکزی و پراکندگی و همچنین ترسیم نمودارهای مربوطه اقدام شد و در قسمت دوم تحلیل‌های استنباطی با انجام آزمون‌های t- استودنت تک دامنه و دو دامنه در مقایسه میانگین با یک مقدار ثابت و اختلاف بین میانگین‌های دو متغیر، تحلیل آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن در مقایسه جفت میانگین‌های تیماری و…، در دستیابی به یک نتیجه علمی و قابل تعمیم برای فرضیات تحقیق بکار گرفته شدند.

یافته های پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین پنج مولفه ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش می باشد، اما میزان آمادگی شرکت در مؤلفه‌های پنج‌گانه پیاده‌سازی مدیریت دانش در حد مطلوب و یکسان نمی‌باشد(زیر ساخت های فن آوری اطلاعات بالاترین و قابلیت های نیروی انسانی در پایین ترین وضعیت می باشد).

مدیریت دانشعوامل حیاتی پیاده سازی مدیریت دانشمدل های پیاده سازیشرکت نفت و گاز شرق
مشاهده کامـل مطلب

منبع : سلیو

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۵:۵۹ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

بازدیـد : ۱۱

درآمـد : ۳ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۹۰ درآمـد کاربران : ۲۹۲۲۹۰ مجموع بازدید : ۱۴۴۰۱۰
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی