آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اگر بخواهم، همان گونه كه هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم كه دیگران را نیز، همانطور كه هستند بپذیرم ما همیشه می خواهیم كه والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاكنون نیز نتوانسته ایم آنها را همانگونه كه هستند پذیرا باشیم

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 141
اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اگر بخواهم، همان گونه كه هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم كه دیگران را نیز، همانطور كه هستند بپذیرم ما همیشه می خواهیم كه والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاكنون نیز نتوانسته ایم آنها را همانگونه كه هستند پذیرا باشیم

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 141

پذیرش، به خودمان و به دیگران این توانایی را می بخشد كه خودمان باشیم. این خودخواهانه است كه برای دیگران سنجیده شود. ما می توانیم فقط برای خودمان بسنجیم. و حتی از این پس، می خواهیم كه آنها بیشتر شبیه راهنما باشند تا سنجش. هر چه بیشتر بتوانیم خود پذیری را تمرین كنیم، عادت هایی را كه نمی توانند برای ما مفید باشند، راحت تر از بین می بریم. و برای ما ساده است كه در فضایی عاشقانه پرورش یافته و تغییر كنیم.

  1. من، قدرتم را می طلبم و به آن سوی همة محدودیت ها می روم.

اعتیاد

من خود را می بخشم و آزاد می نمایم.

اعتیاد، عادت عمیق داشتن به چیزهایی است كه خارج از موجودیت من است. می توانم به انواع داروها، الكل، سكس و سیگار اعتیاد داشته باشم؛ به سرزنش كردن، پیش داوری، بیماری، مقروض بودن، حقارت و بدگمانی نیز معتاد باشم. اما از جهتی، می توانم به فراسوی همة این عادت ها نیز حركت كنم. اعتیاد، قدرتم را تا حد یك عادت پلید یا یك ذات مقدس پیش می برد. من می توانم قدرتم را پس بگیرم. و این، همان لحظة بازپس گرفتن قدرت است! من انتخاب می كنم كه عادت مثبت خود را، كه زندگی اینجاست برای من، افزایش دهم. من می خواهم خودم را ببخشم و شروع به حركت كنم. من، روحی جاودان دارم كه همواره با من است و اكنون اینجاست... با من. من، آرام و رهایم، و زیستی دوباره را به خاطر بیاورم آنگونه كه عهادت كهنة غلط را از خود دور كنم و عاداتی تازه و روشن را تمرین كنم.

  1. زندگی به من عشق می ورزد و من در امنیت هستم.

جوانان

من، آزادانه گفتگو می كنم.

من در امنیت و آرامش پرورش یافتم. من، به آموختن، پرورش یافتن و تغییر كردن، عشق می ورزم و در این میان، احساس امنیت می كنم، زیرا می دانم كه تغییر یافتن، قسمتی طبیعی از زندگی است. شخصیت من، قابل انعطاف است و با جریان زندگی حركت، برایم ساده. وجود درونی من، سازگار است، با این حال در هر حادثه و تجربه ای، در امنیت و آرامشم. وقتی كودكی بیش نبودم، نمی دانستم كه آینده برایم چه خواهد آورد. و اكنون نیز كه سفرم را به سوی سالمندی آغاز كرده ام، می دانم كه فردا یعنی ندانسته ها و اسراری سر به مهر. من این را انتخاب كردم كه باور كنم در امنیت و آرامش پرورش یافتم و عهده دار زندگی خود هستم. نخستین فعالیت بزرگسالی ام، آموختن این است كه بی چون و چرا به خود عشق بورزم زیرا دیگر می توانم به هر آنچه ممكن است آینده برایم بیامورد، دست بیابم.

  1. من، نظراتم را، عاقلانه به كار می بندم.

نظرات

در آغاز، سخن وجود دارد.

هر اندیشه ای كه در ذهن دارم و هر جمله ای كه بر زبان می آورم، یك نظر به حساب می آید، آن نظرات یا منفی است یا مثبت. نظر مثبت، اتفاق مثبت می آفریند و نظر منفی، اتفاق منفی، با كاشتن بذر گوجه فرنگی، فقط بوتة گوجه فرنگی سبز و پرورش خواهد یافت و از یك میوة بلوط، فقط درخت بلوط رشد خواهد كرد، و با بزرگ شدن توله سگ، فقط یك سگ به وجود می آید. پس اگر ما دربارة خودمان یا زندگیمان، حرف های منفی بزنیم، فقط حوادث یا اتفاقات منفی به بار خواهد آمد. بنابراین اكنون بر می خیزیم، و به آن سوی عادت های خانواده ام كه زندگی را در مسیری منفی می دیدند حركت می كنم. نظر تازة من، فقط گفتن از خوبی هایی است كه در زندگی ام وجود دارد. از این پس، فقط خوبی به سوی من خواهد آمد.

  1. ادعای من مهم نیست، می دانم كه محبوب هستم.

همدستان

این نیز می گذرد، و ما پرورش كرده از آن آن سود خواهیم برد.

ما، بی هیچ و راهنمایی، مسیر آب ها را لفظاً در نوردیده ایم. و در این مسیر، هر گرفتار شده ای، با دانش و فهمی كه در این نقطه زا زمان و فضا دارد، بهترین كاری كه می تواند، انجام می دهد. به خودتان افتخار كنید. زیرا توانایی انجام شما، بیشتر از آن چیزی است كه فكر می كنید. به خاطر داشته باشید كه هر كسی در هر نقطه از این سیاره كه باشد، بهبود یافتة دردی است كه ما توانایی خلق ان را داشته و داریم. بهبود وشفا باید خواسته شود. مهم نیست كه شما به چه زبانی صحبت می كنید؛ عشق از طریق قلب با ما سخن می گوید. زمان، هر روز و به آرامی می گذرد و احساس می كند كه عشق از قلبتان به سوی دست ها و پاهایتان و از میان همة اعضای بدنتان جاری است عشق، قدرتی شفابخش است. عشق همة درها را می گشاید. عشق، قدرتی همیشه آماده و جهانی است كه برای كمك رساندن به ما، برای پیروز شدن بر هر ادعایی در زندگیمان، اینجا است. قلبتان را بگشاید. بگذارید عشق جریان یابد، برابری خویش را با آن قدرتی كه شما را آفریده، احساس كنید.

  1. من در جهان خود، اختیار كامل دارم.

اختیار

من، حاكم زندگی خویش هستم.

هیچ كس، هیچ جا، یا هیچ چیزی قدرتی فراتر از من ندارد، زیرا من، تنها اندیشنده در ذهن خویش هستم. چونان كودكی، نشانه های اختیار خدایان را پذیرفتم. اكنون می آموزم كه قدرتم را باز پس گیرم و نشان اختیار خویش باشم؛ و نیز خود را چون مسئولی قدرتمند بپذیرم. آنچنانكه هر صبح می اندیشم، خرد درونی خویش را احساس می كنم. مدرسة زندگی، عمیق ترین و كامل ترین مدرسه ای است كه خود را در آن، آموزگار و آموزنده می یابیم. ما هر یك، در این مدرسه می آییم تا چیزهایی را یاد بدهیم و چیزهایی دیگری را یاد بگیریم و چون به اندیشه های خویش گوش می سپاریم، ذهنم را به سوی اعتماد به خرد درونی ام هدایت می كنم. پرورش دهید، آغاز كنید و واگذارید همة كارهای روی این گرة خاكیتان را به سوی سرچشمة الی تان همه چیز خوب است.

  1. من، از حصارها گذشته، به سوی امكانات می روم.

حصارها

در زندگی ام، حصاری وجود ندارد.

دروازه های رو به خرد و آموزش، همیشه بازند و بیشتر و بیشتر، دوست دارم كه به سوی آنها گام بردارم. حصارها، بندها، موانع، و مشكلات، آموزگاران شخصی هستند كه به ما این فرصت را می دهند، از گذشته خارج شده، به سوی همة امكانات هستی وارد شدیم. من به ذهن خویش و هر آنچه در مسیرش وجود دارد كه بالاترین اندیشة قابل تصور است، عشق می ورزم. وقتی ذهنم به چیزهای خوب می اندیشد، حصارها و بندهای ناپدید می گردند. زندگی ام از معجزات كوچك بر می شوند. و اكنون و همیشه، این اجازه را به خود می دهم تا هیچ كاری نكنم جز آنكه بنشینم و روی بگشایم به سوی خرد الهی، من دانش آموز زندگی ام و به آن عشق می ورزم.

  1. گل ها مثل مردمان، در ظاهر زیبا و همواره شكوفا هستند.

زیبایی

زیبایی مرا برانگیخت و بهبود بخشید.

زیبایی همه جا هست. زیبایی طبیعت، از هر گل كوچكی، از انعكاس نقش نور در آب و از قدرت خاموش درختان كهنسال خواهد درخشید. طبیعت مرا به لرزه می اندازد، از نو می آفریند و خستگی ام را از تن می زداید. من آرامش، لذت و بهبود را در چیزهای سادة زندگی می یابم. وقتی عاشقانه به طبیعت می نگرم، آنرا برای عاشقانه دیدن در خودم، آسان می یابم. من، قسمتی از طبیعت هستم؛ پس در یگانگی ام زیبا هستم. به هر سو نگاه می كنم، زیبایی را می بینم. امروز با همة زیبایی زندگی در آمیخته ایم.

مشاهده کامـل مطلب

منبع : فروشگاه ساینس فایل

م دال

نویسنده : م دال

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۹:۳۷ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

بازدیـد : ۹

درآمـد : ۰ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۳ تعداد مطالب : ۴۸۰۷ درآمـد کاربران : ۲۹۶۳۷۰ مجموع بازدید : ۱۴۵۹۳۰
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
...