آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود پایان نامه بررسی مدگرایی

پایان نامه بررسی مدگرایی

پایان نامه بررسی مدگرایی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

پایان نامه بررسی مدگرایی 

مقدمه

مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلکه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده درهردوره ای ازتاریخ اگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب های فکری واعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی واجتماعی نشده بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد وتعالی فرهنگ وتمدن انان کمک های زیادی نموده وزمینه اراستگی مناسب زندگی را فراهم می کند.درواقع مد گرایی مثبت به معنای اقتباس ازپیشرفت های اجتماعی و به کاربردن دستاوردهای مثبت دیگران ضمن بر طرف ساختن زشتی ها و کاستی ها ازدچارشدن زندگی به یکنواختی خسته کننده پیش گیری  کرده وروزبه روز به استحکام بیشتر پایه های زندگی دسته جمعی کمک می کند.اما باید مراقب بود که این فرایند ازحا لت طبیعی خارج نشود زیراهمه ی استعدادهای فطری اگرازحالت طبیعی خارج شود جنبه ی انحرافی پیدا کرده واثارسویی به بارمی اورد.اما جوانان (دانشجویان) بنا به مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی که دارند و بسته به محیط هایی که دران قرارمی گیرند دربرخی قلمروها همچون لباس وارایش بیشتراز دیگران درمعرض جریان مد گرایی قرارمی گیرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگونی است افراد سنین جوانتررا بیشترمی طلبد چون وقت ازادتری دارند و می توانند پا به پای مد حرکت کنند.درک عمومی ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشیدن محدود می شود،اما واقعیت این است که مد می تواند شامل موارد گوناگونی اززندگی  روزمره باشد.موضوعاتی از قبیل: نحوه انتخاب موسیقی،ارایش،چیدن دکوراسیون منزل، اتومبیل و حتی حرفه و کار.البته نباید به مقابله با مد بپردازیم  بلکه بهتراست به پرورش و تقویت وجوه مثبت ان دقت کنیم تا درسایه این اتفاق جنبه های منفی ان کم رنگ ترشود وجای خود را به جنبه های مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه این تحقیق  تحلیل پدیده اجتماعی مد است که سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول کرده است و بیشترسعی کردم به میزان تا ثیرپذیری ازفرهنگ بیگانه درزمینه ی مد لباس،ارایش وموسیقی دربین دانشجویان بپردازم.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1ـمقدمه............................................................................................................ 2         

2 ـ بیان مسئله تحقیق ......................................................................................... 4    

3- ضرورت واهمیت تحقیق ................................................................................ 6

4 ـ اهداف پژوهش .......................................................................................... 7

5 ـ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق........................................................................... 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش.

1ـ پیشینه تحقیق.................................................................................................. 10

2 ـ تعریف مد.................................................................................................... 12

3 ـتعریف فرهنگ............................................................................................... 13

4 ـ هویت فرهنگی.............................................................................................. 13

5 ـ نشانه شناسی وفرهنگ مادی........................................................................... 15

6 ـ فرهنگ پذیری.............................................................................................. 16

7 ـ تهاجم فرهنگی.............................................................................................. 17

8 ـ پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مدگرایی............................................................... 19

9 ـ سن.............................................................................................................. 22

10 ـ پوشاک....................................................................................................... 23

11 ـ وسایل ارتباط جمعی................................................................................... 24

12 ـ کامپیوتر واینترنت........................................................................................ 26

13 ـ موسیقی...................................................................................................... 27

14 ـ حکومت..................................................................................................... 28

15 ـ محل سکونت............................................................................................. 30

16 ـ نظریه های مد............................................................................................. 31

1ـ16 آبراهام مازلو.............................................................................................. 31

2ـ16 گئورگ زیمل............................................................................................ 31

3ـ16 هربرت اسپنسر.......................................................................................... 32

4 ـ16 هومنز...................................................................................................... 32

5 ـ16 کارل مارکس............................................................................................ 32

17 ـ چهارچوب نظری (کارکردگرایی)................................................................. 34

18 ـ فرضیه های تحقیق...................................................................................... 36

19 ـ تعریف عملی ونظری متغر های تحقیق......................................................... 37

1ـ19 تعریف نظری متغیرهای وابسته.................................................................... 37

2ـ19 تعریف نظری متغیرهای مستقل................................................................... 38

3ـ19 تعریف عملی متغیرهای وابسته.................................................................... 40

4ـ19 تعریف عملی متغیرهای مستقل................................................................... 42

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1 ـ جامعه اماری................................................................................................. 44

2 ـ حجم نمونه................................................................................................... 44

3 ـ روش تحقیق................................................................................................. 44

4 ـ ابزار جمع اوری داده ها................................................................................. 46

1ـ4 پرسشنامه ................................................................................................... 46

2 ـ4 مصاحبه...................................................................................................... 46

3 ـ4 اسناد ومدارک............................................................................................. 47

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1 ـمقدمه............................................................................................................ 49

2 ـ تجزیه و تحلیل توصیفی................................................................................. 50

3 ـ تجزیه وتحلیل استنباطی ................................................................................ 69

فصل پنجم :نتایج تحقیق

1 ـ بیان پیشنهادات و راهکارهای راهبردی تحقیق.................................................. 79

2 ـ بیان محدودیت های تحقیق ........................................................................... 80

منابع................................................................................................................... 81

ضمائم و پیوست ها............................................................................................. 82

مشاهده کامـل مطلب

منبع : سرو

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۱:۴۸ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

بازدیـد : ۹

درآمـد : ۶ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۶۰ درآمـد کاربران : ۲۸۸۳۳۰ مجموع بازدید : ۱۴۲۱۴۱
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی