آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی

پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی

پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی

دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 937 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی


فواید اجرای MFMEA

 1. 1.       بهبود ایمنی، قابلیت اطمینان و دوام تجهیزات و ابزارها.
 2. 2.     تعریف و اجرای تغییرات طراحی در مراحل آغازین طرح به منظور کاهش هزینه های طراحی و تاخیر در تحویل به موقع.
 3. 3.    کاهش میزان مخاطره در برنامه های تولید محصول (توسط ماشین آلات).
 4. 4.   کاهش هزینه های تعمیرات و ابزارها در طی دوره عمر (از طریق ایجاد طرح مطلوب).

3-6تشریح مفاهیم ستون های یک فرم MFMEA

1-3-6نام زیر سیستم و تشریح عملکرد

نام سیستم ها یا زیر سیستم های ماشین را در این ستون وارد کنید.

 

2-3-6حالات خرابی در ماشین

حالات خرابی در ماشین حالاتی هستند که باعث می شوند ماشین نتواند مطابق با عملکردهای طرح ریزی شده خود فعالیت کند.

حالات خرابی ماشین ممکن است به سه طریق رخ دهند:

 1. 1.       خرابی در مؤلفه های ماشین که می تواند باعث خرابی ماشین شود.
 2. 2.     خرابی در سیستم یا زیر سیستم ماشین.
 3. 3.    استفاده خلاف قاعده از ماشین که می تواند باعث خرابی یک سیستم ماشین شود.

خرابی های ماشین را به نوع دیگر نیز می توان تقسیم بندی کرد:

 1. 1.       عملکردی مانند:

1-1.          خرابی عملکرد در زمان دستور فعالیت.

1-2.         خرابی در ایستادن عملکرد در زمان دستور توقف

1-3.        سایش: ابزار در زمانی سریع تر از زمان مشخص شده در طراحی ، فرسوده شود.

به منظور یافتن حالات خرابی در MFMEA ، مانند تمام روشهای FMEA دو مسیر وجود دارد:

 1. 1.       برسی سوابق MFMEA
 2. 2.     از طریق طوفان ذهنی

 

4-6اثر خرابی در ماشین

 1. 1.       توقف دستگاه
 2. 2.     تنظیم پی در پی دستگاه
 3. 3.    اوقات به هدر رفته
 4. 4.     کاهش زمان تولید
 5. 5.     توقف در شروع کار
 6. 6.     خرابی قطعات تولید شده به وسیله دستگاه.
 7. 7.    خرابی ابزار

 

5-6شدت

شدت عبارت است از میزان بحرانی بودن اثر خرابی که معمولاً در سه مقوله ایمنی کاربر، توقف دستگاه و خرابی قطعه تولید شده به وسیله دستگاه دیده می شود.

تیم MFMEA برای تعیین رتبه شدت، ابتدا باید راهنمای رتبه بندی مناسبی تهیه کرده و به تصویب کلیه اعضا برسی. نمونه ای از این راهنمایی رتبه بندی که در استاندارد QS9000 پیشنهاد شده در جدول 5-1 آمده است.

 

6-6علل بالقوه خرابی

 1. 1.       نقص در طراحی
 2. 2.     وجود نوسان در زمان استفاده از ماشین که قابل تصحیح و کنترل است.

برای یافتن علل خرابی نیز همانند FMEA ها دو روش وجود دارد:

 1. 1.       برسی سوابق گزارش های مربوط به آزمون داده ها
 2. 2.     از طریق طوفان ذهنی با طرح سوالاتی

جدول 5-1 : راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه شدت

اثر

معیار : شدت اثر خرابی

رتبه

مخاطره آمیز بدون اخطار قبلی

شدت خیلی بالا: اثر روی ایمنی اپراتور، کارخانه یا پرسنل تعمیرات و یا در تناقض با مقررات دولتی

10

مخاطره آمیز با اخطار قبلی

شدت بالا: اثر روی ایمنی اپراتور، کارخانه یا پرسنل تعمیرات و یا در تناقض با مقررات دولتی

9

زمان توقف خیلی زیاد یا تولید زیاد قطعات خراب

توقف بیش تر از 8 ساعت یا تولید محصول خراب طی 4 ساعت تولید

8

زمان توقف زیاد یا تولید قطعات خراب

توقف بین 4 تا 7 ساعت یا تولید محصول خراب بین 2 تا 4  ساعت تولید

7

زمان توقف متوسط یا تولید قطعات خراب

توقف بین 1 تا 3 ساعت یا تولید محصول خراب بین 1 تا 2  ساعت تولید

6

زمان توقف کم یا تولید قطعات خراب

توقف بین 5/0 تا 1 ساعت یا تولید محصول خراب تا 1  ساعت تولید

5

اثر خیلی کم

زمان توقف تا 5/0 ساعت و بدون تولید محصول خراب

4

اثر ناچیز

نوسانات پارامتر (محصول یا فرآیند) داخل حدود کنترل است. تنظیم یا کنترل های دیگر پروسه لازم است. بدون تولید محصول خراب

3

اثر خیلی ناچیز

نوسانات پارامتر (محصول یا فرآیند) داخل حدود کنترل است. تنظیم یا کنترل های دیگر پروسه لازم است. بدون تولید محصول خراب

2

بی اثر

نوسانات پارامتر (محصول یا فرآیند) داخل حدود کنترل است. تنظیم یا کنترل های دیگر پروسه لازم نیست یا می توانیم بین دو شیفت یا در تعمیرات معمول سازمان دستگاه را چک کنیم. بدون تولید محصول خراب

1

فهرست

1-مقدمه..................................................................................................6

1-1سیری در نگرش به کیفیت.......................................................................................................................7

.1-2مدیریت کیفیت جامع..............................................................................................................................8

1-3نگرش تولید بی نقص................................................................................................................................9

1-4استاندارد های نظام کیفیت....................................................................................................................10.

13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

...........................................................................................................................13FMEAمعنی و مفهوم1-2

....................................................................................................................................14FMEAتاریخچه2-2

........................................................................................................................................14FMEA2-3هدف

......................................................................................................................................15 FMEA2-4ویژگی

5-2کاربرد FMEA......................................................................................................................................16

2-6تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول...................................................................................................16

7-2مراحل تهیه FMEA ...........................................................................................................................17

8-2فواید اجرای FMEA ................... ......................................................................................................18

).................................19System-FMEA کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( 3

تعریف سیستم.......................................................................................................................................20 1-3

2-3تعریف System-FMEA...................................................................................................................20

3-3خروجی System-FMEA...................................................................................................................21

3-4فواید اجرای System-FMEA..........................................................................................................21

3-5نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملکرد .......................................................................22

3-6حالات بالقوه خرابی ..............................................................................................................................22

3-7آثار بالقوه خرابی ..................................................................................................................................22

3-8شدت.....................................................................................................................................................22

3-9علل بالقوه خرابی .................................................................................................................................23

3-10وقوع ....................................................................................................................................................24

3-11کنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) ....................................................................................26

3-12رتبه تشخیص......................................................................................................................................26

3-13محاسبه RPN.....................................................................................................................................26

3-14اقدامات پیشنهادی............................................................................................................................ 27

3-15تجدید نظر در RPN .........................................................................................................................28


29………….(Design-FMEA) کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول4

4-1مبنا و هدف از تهیه FMEA ..............................................................................................................30

4-2تعریف حالات بالقوه خرابی .................................................................................................................31

4-3تعریف DFMEA................................................................................................................................31

4-4کاربردهای DFMEA ........................................................................................................................32

4-5فواید استفاده از DFMEA...............................................................................................................32.

4-6مشتری در DFMEA.........................................................................................................................32

4-7نقطه شروع کار...................................................................................................................................33

4-8آثار بالقوه حالات خرابی ....................................................................................................................34

4-9شدت (Severity) .............................................................................................................................35

4-10کلاسه بندی........................................................................................................................................35

4-11علل بالقوه خرابی .............................................................................................................................37

4-12وقوع .................................................................................................................................................38

4-13کنترلهای جاری در طراحی..............................................................................................................39

4-14تشخیص.............................................................................................................................................41

4-15نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) ................................................................................................42

4-16اقدامات پیشنهادی...........................................................................................................................43

17-4نتایج اقدامات انجام شده..................................................................................................................44

خلاصه.........................................................................................................................................................45

46  ............................. (Process-FMAE)کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید5

1-5چرا از Process FMEA استفاده می کنیم؟.....................................................................................47

2-5حالت خرابی در فرآیند.......................................................................................................................47

3-5تعریف Process FMEA..................................................................................................................47

4-5کاربردهای PFMEA .........................................................................................................................47

کاربرد PFMEA در صنعت خودرو..........................................................................................................48

5-5فواید بالقوه اجرای PFMEA ...........................................................................................................48

6-5تیم PFMEA ....................................................................................................................................49

7-5نقطه شروع کار....................................................................................................................................49

8-5مراحل طراحی PFMEA ..................................................................................................................49

5-9آثار بالقوه خرابی .................................................................................................................................50

5-10شدت ...................................................................................................................................................51

5-11کلاسه بندی.........................................................................................................................................55

5-12علل بالقوه خرابی................................................................................................................................55

5-13رتبه وقوع............................................................................................................................................56

5-14کنترلهای جاری فرآیند  .....................................................................................................................57          


5-15رتبه تشخیص (Detection) ...........................................................................................................58

5-16محاسبه نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) ...................................................................................59

5-17اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) ..........................................................60

5-18مسئول و زمان اقدام پیشنهادی .......................................................................................................61

خلاصه: .......................................................................................................................................................62

63 ........... (Machinery-FMEA) کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید

6-1تعریف MFMEA ...............................................................................................................................64

6-2فواید اجرای MFMEA ..................................................................................................................... 64

6-3تشریح مفاهیم ستون های یک فرم MFMEA.................................................................................65

6-3-1نام زیر سیستم و تشریح عملکرد...................................................................................................65

6-3-2حالات خرابی در ماشین..................................................................................................................66

6-4اثر خرابی در ماشین .............................................................................................................................66

6-5شدت ....................................................................................................................................................66

6-7وقوع حالت خرابی ..............................................................................................................................68

6-8کنترل  های طراحی/کنترل های ماشین ............................................................................................68

6-9تشخیص.................................................................................................................................................69

6-10نمره ریسک پذیری خرابی RPN.......................................................................................................69

6-11اقدامات اصلاحی پیشنهادی................................................................................................................69

.........................................72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی

7-1تعریف Service-FMEA.....................................................................................................................73

7-2اهداف اجرای Service-FMEA..........................................................................................................74

..................................................................................74.Service-FMEA3تشخیص ستونهای یک فرم-7

7-4شرح عملکرد (وظیفه) خدمت..............................................................................................................74

7-5حالات خرابی بالقوه ..............................................................................................................................75

7-6آثار بالقوه خرابی ..................................................................................................................................75

7-7مشخصه های بحرانی............................................................................................................................76

8-7شدت ....................................................................................................................................................76

9-7علل بالقوه خرابی .................................................................................................................................78

10-7وقوع.....................................................................................................................................................78

7-11روشهای کنترل (تشخیص) .................................................................................................................79

7-12رتبه تشخیص .......................................................................................................................................81

7-13نمره ریسک پذیری (RPN) ..............................................................................................................82

-714اقدامات پیشنهادی.............................................................................................................................83

-715تاریخ تکمیل و مسئول اجرا...............................................................................................................83

-716ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: ...........................................................................................................83

17-7تجدید نظر در RPN...........................................................................................................................84

مشاهده کامـل مطلب

منبع : سرو

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۸:۰۲ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

بازدیـد : ۱۰

درآمـد : ۱۵ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۵۷ تعداد وبلاگ ها : ۵۲ تعداد مطالب : ۴۷۶۰ درآمـد کاربران : ۲۸۸۸۱۰ مجموع بازدید : ۱۴۲۴۱۸
۶۱ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی